hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/030908/Buk

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s terénnym výskumom v NP Veľká Fatra

Žiadateľ: technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen