hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/027920/Buk

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výskumom na území CHKO Horná Orava.

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava