hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/024280/Skv

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle Zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na vykonanie terénnych úprav v súvislosti s realizáciou drobnej stavby "Sklad novostavba" na parcele č. KN-C 1219/9 v k. ú. Zuberec

Žiadateľ: Peter Skala