hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/023818/Bra

Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. (5) Zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK v zn. n. p., v súvislosti s výstavbou cyklochodníka VD Žilina - Terchová, 2. etapa

Žiadateľ: OOCR, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina