hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/019645/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., pre stavbu "Lesná cesta Cez Horné Lúky" v k. ú. Nižná Boca. Žiadateľ: Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 3, 032 34