hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/019565/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v rámci realizácie projektu "Oprava 400 kV vedenia V461 Medzibrod - Liptovská Mara" v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry. Žiadateľ: MVM s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina.