hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/075590-Kub

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činnosti a vydanie súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby „Prístupová účelová komunikácia Demänovská Dolina - Lúčky“ v k. ú. Demänovská Dolina.

Žiadateľ : LAVENDER JÁSNA s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava