hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/066278/Bra

Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. 5 Zák. č. 543/2002 Z.z., ku územnému a stavebnému povoleniu stavby "Záchyt prameňa a realizácia vodovodnej prípojky", v súvislosti s navrhovanou činnosťou - výsadba ovocných drevín na pozemku žiadateľa, v k. ú. Lysica.

Žiadateľ: Ing. Miroslav Kundrík, Dolná Tižina