hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/051478/Kub

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s plánovanou výstavbou dočasných približovacích ciest na LC Starovec, k. ú.Petrovice

Žiadateľ: LESY SR, š.p., Organizačná zložka OZ Sever, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina