hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/046546/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do mokrade je zasypaním  zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa Plánu likvidácie  vyťaženej časti ložiska štrkopieskov Sučany - Malé Diele rok 2023

Žiadateľ: GeoBan Žilina , s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina