hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/040682/Kub

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby "Biely Váh, obec Važec obojstranná úprava"

Žiadateľ: SVP, š.p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok