hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/038846/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s pripravovanou stavbou " Oravská Polhora - úprava toku Polhoranka"

Žiadateľ: SVP š.p., Povodie dolného Váhu, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany