hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/031348/Buk

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s výskumom dynamiky vegetácie prírodných jedľovo - bukových lesov na trvalých plochách v NPR Madačov a NPR Borišov

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, T. G: Masaryka 24, 960 01 Zvolen