hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/031278/Bra

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. (5) Zák. 543/2002 Z.z, v súvislosti s výstavbou Prístupovej cesty - Most, za účelom prístupu na parcelu vlastníka.

Žiadateľ: Mgr. Mravcová Ľubica, Komenského 8, 010 01 Žilina