hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/022624/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s realizáciou projektu "Jazierko na parcele KN-E č. 9209/5" v k. ú. Komjatná. Žiadateľ: Ján Blana, Komjatná č. 17, 034 96 Komjatná.