hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/021090/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vjazd a státie  motorovými vozidlami v súvislosti so značením, údržbou a obnovou značenia turistických trás, stavbou turistických informačných miest a ich údržbou.

Žiadateľ: Klub slovenských turistov, Regionálna rada, Komisia značenia Martin, Ing. Igor Šteiner, Kuzmányho 9, 036 01 Martin