hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/017980/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. (5) zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti so stavbou: SO 02 Most ponad bezmenný potok, v k. ú. Lysica, parc. č. KN - C 957/2, 974/4, 2468.

Žiadateľ: Hanuliak Peter, Lysica č. 269, 013 05 Lysica, v zastúpení HEAD Studio s.r.o., Orlík 508/7, 010 04 Žilina