hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/013594/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky na  zo zákazov ustanovených v § 2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 173/2005, ktorou bolo vyhlásené Chránené vtačie územie Horná Orava v súvislosti s zalesnením plôch po spracovaní náhodných ťažieb.

Žiadateľ: LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 L. Hrádok