hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/057222/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na činnosť vykonávanú banským spôsobom v k. ú. Ludrová. Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 034 71.