hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/054946/Bra

Žiadosť o výrub drevín, v počte 3 ks tují a 1 ks jedle, v k. ú. Súľov - Hradná, na parcele KN - C č. 1142/33,

Žiadateľ: Vlastimil Čorej, Poddielna 8915/22, Žilina