hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/054390/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na realizáciu dočasnej približovacej linky v NP Nízke Tatry, k. ú. Ružomberok, na parcele KN-E č. 7347, 7349/2. Žiadateľ: Mestské lesy, spol s.r.o., J. Jančeka 34, 034 01 Ružomberok.