hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/052196/Kub

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/005464-004/Drn, ktorým sa povolili výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 16 ods. (1) písm. a), v znení § 14 ods. (1) písm. d) a v zmysle v § 16 ods. (1) písm. a), v znení § 14 ods. (1) písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, za hranicami zastavaného územia obce, na skalné objekty v území NPR Súľovské skaly

Žiadateľ : Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava