hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/051139/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vykonávanie horolezeckej činnosti na území NPR Demänovská Dolina, NPR Ďumbier, NPP Demänovské jaskyne. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava.