hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU´-ZA- OSZP1-2022/042603/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na rekonštrukciu približovacej cesty  medzi JPRL 31 a 32 na LC Oravská Polhora.

Žiadateľ: LESY SR š.p., OZ Tatry, J. Martinku 110/6, 033 11 L. Hrádok