hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/025889/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s  odstráneným suchých a nebezpečných konárov na Memorandovom Námestí v Martine

Žiadateľ: Evanjelický a cirkevný zbor v Martine, M.R. Štefánika 13 , 036 01 Martin