hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/024698/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s údržbou pozemnej komunikácie v NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariát v Liptovskej Sielnici, Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci, Liptovský Trnovec 174, 031 01 Liptovský Trnovec.