hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/023138/Buk

Žiadosť o povolenie výnimiek pre vjazd a státie motorovým vozidlom na lokality Smrekovica a Suchý vrch v zmysle § 14 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. a  pohyb mimo turistických chodníkov v NP.

Žiadateľ: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Ústav genetiky a biotechnológií, Akademická 2, P.O. BOX 39A, 950 07 Nitra 1