hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/023124/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na realizovanie lesnej cesty v ochrannom pásme NP Nízke Tatry, v k. ú. Partizánska Ľupča. Žiadateľ: Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o.032 15 Partizánska Ľupča.