hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/021462/BUK

Žiadosť o súhlas podľa § 14 ods. 2 písm. h) zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s úpravou starej terénnej približovacej cesty.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ tatry, J. Martinku 110/6, 033 11 L. Hrádok