hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/020825/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s vykonaním výskumu v NPR Ohnište. Žiadateľ: Mgr. Vladimír Šagát, Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, PF, Univerzita Komenského v Bratislave.