hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/016410/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na konanie podujatia CampFest 2022, v k. ú. Kráľova Lehota, Hybe, Východná, v zastavanej časti obce Svarín. Žiadateľ: Mládež pre krista - Slovensko, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.