hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/31652/Ora

Žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vybudovanie zvážnice na približovanie drevnej hmoty v ochrannom pásme NP Malá Fatra v k .ú. Veličná. Žiadateľ: Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo Veličná, Námestie 163, 027 54 Veličná.