hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/047408/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vjazd a státie služobným motorovým vozidlom ŠOP SR, Správy Slovenských jaskýň v k. ú. Demänovská Dolina, v súvislosti so zabezpečením prevádzky Demänovskej jaskyne slobody. Žiadateľ: ŠOP SR, Správa Slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.