hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/046144/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. (5) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vo veci realizácie stavby: „Novostavba 4 RD, SO-02.2 Prístupová komunikácia - most".

Žiadateľ: MUDr. Anna Kolenčíková, Kostolná 933/16, 013 01 Teplička nad Váhom