hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/041866/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na nakrúcanie dokumentárneho filmu v Demänovskej ľadovej jaskyni. Žiadateľ: Roman Pivovarník, HITCHHIKER Cinema, s.r.o., Konventná 2, 811 03 Bratislava.