hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2021/038585/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v súvislosti s výsadbou a pestovaním nepôvodných druhov rastlín v k. ú. Horná Štubňa

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., Odštepný závod Žilina, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina