hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/038277/Kub

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s výsadbou nepôvodného druhu lesnej dreviny (Pseudotsuga menziesii) v k. ú. Krásno nad Kysucou, Ochodnica, Rudinská, Staškov, Raková
Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavorisnkej č. 2207, 022 01 Čadca