hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/035226/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vjazd a státie s motorovými vozidlami v lokalite Malinô Brdo. Žiadateľ: Adventuredsports s.r.o., Hlavná 461, 094 12 Vechec