hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/029383/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na umiestnenie drobnej stavby v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Martin Múranica, Iľanovská 32/78, 03101