hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/022396/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vjazd a státie s motorovým vozidlom za účelom kosenia pozemku v k. ú. Bobrov. Žiadateľ: Štefan Lalinský, Ul. Hlinská 28, 010 01 Žilina