hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/021396/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 v z.n.p., v súvislosti so stavbou: "Vybudovanie záchytného bezpečnostného zariadenia a rekonštrukcia oporného múru (Divina)".

Žiadateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 1014, 010 01 Žilina