hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/011896/Ora

Žiadosť o povolenie a výnimky a udelenie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vnadenie a prikrmovanie v poľovnom revíri Gader a NPR Tlstá. Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina.