hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2021/011453/Ora

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. z dôvodu preložky turistickej značkovanej trasy 0870R v k. ú. Sklabinský Podzámok. Žiadateľ: Obec Sklabinský Podzámok, Sklabinský Podzámok č. 45, 038 03 Sklabiňa.