hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2021/010424/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na výrub drevín a krovia v 4. stupni územnej ochrany, ľavý breh toku Turiec (odstránenie nánosov za účelom prinavrátenia prietočného profilu do pôvodného stavu) Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.