hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/010075/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v území Prírodnej pamiatky - Vodopády Lúčky a jeho priľahlého pozemku. Žiadateľ: Obec Lúčky, Lúčky 141, 034 82