hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/045271/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na činnosť vykonávanú banským spôsobom v lome Ružomberok III. Žiadateľ: PK Metrostav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina.