hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/044584/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na výrub nežiadúcich porastov v úseku vedenia V271 Bystričany-Sučany v úseku medzi stožiarmi č. 135 - 136 v k. ú. Ivančiná, okres Turčianske Teplice, v Žilinskom kraji v území, kde podľa zákona platí 4. stupeň územnej ochrany.  Žiadateľ: Renas, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava.