hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/043808/Ora

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. z dôvodu výstavby Vtáčieho ostrova  na pozemku parc. E-KN č. 41 v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, v k. ú. Osada v lokalite Oravská priehrada. Žiadateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo.