hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/037574/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s akrobatickým lietaním na území NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.