hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/028527/Ora

Žiadosť o udelenie súhlasu a výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na organizovanie letného stanového tábora pre deti na parc. KN-C č. 21296 v k. ú. Oravská Polhora. Žiadateľ: Žaneta Patorová, Čimhová 66, 027 12 Čimhová.